Co nabízíme

Čištění suchým ledem - cryocleaning

Princip čištění suchým ledem

Při čištění povrchů suchým ledem se využívá kombinace kinetické energie pelet suchého ledu unášených silným proudem vzduchu a efektu teplotního rázu. Suchý led je pevnou formou oxidu uhličitého (CO2).

 

Kinetická energie pelet

Pelety jsou hnány vysokou rychlostí proudem vzduchu. Výsledkem rychlosti a hmotnosti pelet vzniká velká rázová síla a působí podobně jako abraziva.

 

Efekt teplotního rázu

Okamžitá sublimace (změna z pevného skupenství na plynné) pelet CO2 při styku s povrchem absorbuje většinu tepla z velmi tenké svrchní vrstvy povrchu nátěru nebo znečištění. Většina tepla je absorbována díky skrytému teplu sublimace. Tento prudký přenos tepla ze svrchní vrstvy nátěru do pelety vytváří extrémně velký teplotní rozdíl mezi po sobě jdoucími mikrovrstvami uvnitř nátěru. Prudký teplotní pokles vytváří vysoké lokální smykové napětí mezi jednotlivými mikrovrstvami. Vzniklé smykové napětí také závisí na tepelné vodivosti nátěru a koeficientu termální expanze, jakož i na přetrvávajícím zvýšení teploty ve spodní vrstvě podkladu. Vysoké smykové napětí, které vzniklo během velmi krátké doby, způsobuje mikrotrhliny mezi jednotlivými vrstvami, což vede k přerušení přilnavosti nátěru k povrchu podkladu.

 

Termálně kinetický efekt

Tento kombinovaný rozptyl dopadové energie a extrémně rychlý přenos tepla mezi peletou a povrchem způsobuje okamžitou sublimaci pevného CO2 v plyn. Plyn se rozpíná do téměř 800násobku objemu pelety a to během několika milisekund po styku s povrchem, čemuž se říká miniexploze. „Miniexploze“, během které se pelety mění na plyn, se dále šíří, čímž dojde k odstranění teplotou roztříštěných částic nátěru ze všech podkladů. K tomu dochází díky nedostatku zpětné energie pelet, která se během nárazu rozšiřuje po celém povrchu. Plynný CO2 se rozpíná podél povrchu a jeho výsledná „explozivní čelní nárazová vlna“ vytváří oblast vysokého tlaku soustředěného mezi povrchem a teplotou roztříštěnými částicemi nátěru. Výsledkem je velmi efektivní vztlak, který odnáší částice pryč z povrchu.

Co dokážeme vyčistit

Tryskání suchým ledem je možno použít k čištění zařízení v průmyslu, v zařízeních pro zpracování potravin, může být také použit pro čištění zařízení bez demontáže a bez vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, lze čistit různé předměty rozdílných složitých tvarů najednou. Tryskání suchým ledem lze také použít jako alternativu k mnoha typům čištění na bázi rozpouštědel.

  • Formy a nástroje pro výrobu

  • Údržba strojírenské výroby

  • Úklid a čištění výrobních strojů

  • Čištění strojů pro výrobu potravin

  • Odstranění nátěrů

  • Rekonstrukce a údržba

  • Odstranění nežádoucích graffiti

  • ...a mnoho dalšího